Jak możemy ci pomóc?

Pełna księgowość

Oferuje kompleksową obsługę podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i.in.).
Wykonujemy następujące czynności:
 • tworzenie planu kont
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • comiesięczne deklaracje i zestawienia
 • rachunkowość zarządcza
 • bilans i inne zestawienia roczne

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Wykonujemy następujące czynności:
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie raportów do GUS-u

Obsługa kadrowo-płacowa

zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.
Wykonujemy nastepujace czynnosci:
 • naliczanie wynagrodzeń (listy płac , rachunki dla wykonujących zlecenie lub dzieło )
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS i ich elektroniczny przekaz
 • sporządzanie wniosków do PUP ( o zawarcie umów i refundację)
 • sporządzanie wniosków do OHP o refundację płac i składek ZUS za zatrudnionych młodocianych
 • ewidencjonowanie czasu pracy ( czas pracy , urlopy, zwolnienia lekarskie...)
 • szkolenia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • doradztwo w sprawach prawa pracy i ZUS
 • sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych

Ryczałt

Oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wykonujemy następujące czynności:
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji (ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.),
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku od towarów i usług (VAT) i innych podatków,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych (faktury wewnętrzne, noty korygujące itp.,)
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • dojazd na spotkania do siedziby Klienta,
 • cykliczne raporty o wysokości zobowiązań podatkowych oraz zmianach w przepisach podatkowych, a także inne raporty, zgodne z indywidualnymi wymaganiami,
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.